Dyr og svaner m.m.

Noen ganger stiller dyr seg opp som fotomodeller for meg.

Jeg er veldig glad i å fotografere svaner.

Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul Kul